Talkoita ja toimintaa vv. 1994-2005


Outokummun Erä- ja luontokeskus sai alkunsa Juojärven kalastusalueen ideasta perustaa Mustan ja Valkeisen virkistyskalastusalue. Kaupunki teetti alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman v. 1994 sekä hankki alueen maita metsäyhtiöltä.

Outokummun 4 H hallinnoi ensimmäistä kehittämishanketta, jonka aikana rakennettiin Mustantammen laavu, Salmen keittokatos ja Eräpolku. Juojärven kalastusalue käynnisti Outokummun luontomatkailuhankkeen, jossa luotiin yritysverkostoa ja ohjelmapalveluja. 

Erä- ja luontokeskuksen ystävät ry rakensi esteettömän Lasten kalapaikan, opasteita, kunnosti luontopolkuja ja melontareittiä sekä markkinoi kohdetta vv. 2002-2005. Hankkeiden jälkeen vastuu alueen kehittämisestä ja markkinoinnista on kuulunut kaupungille. 
 
Särkiselän leirintäalueen yrittäjä Marja Tiittanen (os. Kettunen) kehitti leirintäalueesta opastus- ja palvelukeskuksen vv. 1994-2005 ja järjesti ohjelmapalveluja yritysverkoston kanssa. Tiittanen toimi projektipäällikkönä mm. Lasten kalapaikka -hankkeessa.

Matkailijayhdistyksen tavoitteena on tehdä alueelle uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma, järjestää uusia tapahtumia ja markkinoida kohdetta.

Alue on suosittu paikallisten ja lähialueen asukkaiden parissa, matkailijoita mahtuisi lisää. Kalastuksesta ja nettisivustosta (www.mustavalkeinen.fi) vastaa Outokummun Virkistyskalastajat ry.

Kuvia vuosien 1994-2005 toiminnasta: