Talkoita ja toimintaa vv. 1994-2005


Outokummun Erä- ja luontokeskus sai alkunsa Juojärven kalastusalueen ideasta perustaa Mustan ja Valkeisen virkistyskalastusalue. Kaupunki teetti alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman v. 1994 sekä hankki alueen maita metsäyhtiöltä.

Outokummun 4 H hallinnoi ensimmäistä kehittämishanketta, jonka aikana rakennettiin Mustantammen laavu, Salmen keittokatos ja Eräpolku. Juojärven kalastusalue käynnisti Outokummun luontomatkailuhankkeen, jossa luotiin yritysverkostoa ja ohjelmapalveluja. 

Erä- ja luontokeskuksen ystävät ry rakensi esteettömän Lasten kalapaikan, opasteita, kunnosti luontopolkuja ja melontareittiä sekä markkinoi kohdetta vv. 2002-2005. Hankkeiden jälkeen vastuu alueen kehittämisestä ja markkinoinnista on kuulunut kaupungille. 
 
Särkiselän leirintäalueen yrittäjä (tmi Ketunmarja) kehitti leirintäalueesta opastus- ja palvelukeskusta vv. 1994-2005 ja järjesti ohjelmapalveluja yritysverkoston kanssa.

Matkailijayhdistyksen tavoitteena on tehdä alueelle uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma, järjestää uusia tapahtumia ja markkinoida. Outokummussa tarvitaan uutta uskoa luontomatkailun mahdollisuuksiin.

Alue on suosittu erityisesti paikallisten ja lähialueen asukkaiden parissa, mutta matkailijoita mahtuisi lisää. Kalastuksesta ja nettisivustosta (www.mustavalkeinen.fi) vastaa Outokummun Virkistyskalastajat ry.

Kuvia vuosien 1994-2005 toiminnasta: