UUTEEN NOUSUUN - VASTUULLISEN
MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

Outokummun matkailussa alkoi uusi yhteistyön aika Outokummun Matkailijayhdistyksen Uuteen nousuun -hankkeen myötä. Hankkeen tuloksena syntyi laaja vastuullisen matkailun kehittämis- ja toimintasuunnitelma. Hanke edisti matkailualan toipumista koronan lyhyt- ja pitkäkestoisista vaikutuksista. 
Lataa alta hankkeen suunnitelma, esittely, matkailun toiminta- ja kehittämissuunnitelma vv. 2022-2025 ja Erä- ja luontokeskuksen päivitetty käyttö- ja hoitosuunnitelma:

OPPIVA OUTOKUMPU
Matkailuilta 27.4.2022 klo 17-20
Kaupungintalon ruokala, Syrjäkatu 12, Outokumpu

Outokummun matkailun toiminta- ja kehittämissuunnitelma on valmis! Oppia on otettu onnistumisista ja haettu malleja maailmalta. Tavoitteena on matkailijamäärän kasvattaminen kestävällä tavalla.

Miten viedään ideoita ja hankkeita yhdessä eteenpäin? Millaisella mallilla yhteiskehittämistä ja -markkinointia tehdään hankkeen jälkeen?

Illan aikana pohdimme erityisesti Oppiva Outokumpu -hanketta, jonka ideana on rakentaa lasten ja nuorten tiede- ja teknologiapuisto Vanhan kaivoksen alueelle. Millainen puisto tehdään?

OHJELMA
Mitä on kestävä kehitys, projektisuunnittelija Marja Tiittanen
Yhteismarkkinointi matkailussa, tiedottaja Eija Karppanen
Kokemuksia koulutusmatkailusta, opettaja Hanne Partanen
Voit kommentoida puheenvuoroja alla:

Matkailuilta 8.12.2021

Tule kuulemaan, miten Outokummun matkailu kääntyy uuteen nousuun! Hankkeen työryhmät ovat ahertaneet ja tuottaneet tulosta. Yksin ei matkailua voi kehittää, kuulemme myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

OHJELMA 8.12.2021 klo 17-20
Markkinointikoordinaattori Anne Kokkonen, VisitKarelia:
Vastuullinen matkailu ja viestintä (diasarja alla)
Projektipäällikkö Lauri Jänis, Liperin kunta:
Seutukunnan merkitys matkailun kehittämisessä ja markkinoinnissa
Työryhmien työn tuloksia (diasarja alla)

Videolla ovat Annen ja Laurin puheenvuorot, kyselyjen tuloksia sekä työryhmien esityksiä. Tarkoitus on herättää keskustelua, joten kysy ja kommentoi!

MATKAILUILTAPÄIVÄT JA -ILTA

Matkailija ei kuntarajoista juuri välitä, kohteita ja palveluja haetaan omien mieltymysten mukaan. Hanke edistää yhteistyötä lähikuntien välillä. Tilaisuuksissa tutustuimme toistemme kohteisiin sekä keskustelimme yhteisistä teemoista, halua yhteistyöhön naapureilla on.

Miten yhdistämme tapahtumat ja taiteen entistä vahvemmin matkailuun? Mitä voimme ottaa paikallisesta kulttuurista matkailuun?

OHJELMA 10.11. klo 13-16

Matkailusta ja kulttuurista, projektipäällikkö Lauri Jänis
Outokummun Vanha kaivos matkailukohteena, tj. Ulla-Riitta Moilanen, Matkakumpu Oy
Osallisuus ja yhteisöllisyys matkailussa, projektisuunnittelija Marja Tiittanen
Suunsoittosirkus, Maarianvaaran ohjelmapaja
Höpelyydestä, näyttelijä ja muusikko Timoi Munne
Paikallisuus matkailuvaltiksi, ohjaaja ja tuottaja Henry Räsänen
Melodraamaa ja melontaa, vapaa-aikaohjaaja Tero Sarkkinen

Polvijärvellä on kaunista luontoa, vahvoja yrityksiä ja ahkeria kuntalaisia. Miten luomme luonnosta hyvinvointia yli kuntarajojen? 

OHJELMA 17.11.2021 klo 17-20

Matkailu Polvijärvellä, 
kuntakoordinaattori Helena Kaasinen
Osallisuus ja paikallisuus matkailussa, projektisuunnittelija Marja Tiittanen
Isot ja pienet yhdessä eteenpäin, toimitusjohtaja Tuija Rytkönen, Lomakeskus Huhmari
Matkailu Outokummussa, tj. Ulla-Riitta Moilanen, Matkakumpu Oy
Hyvinvointia luonnosta, seikkailija Juha Romppanen
Ahkerat polvijärveläiset, Paavo Tanskanen, Polvijärvi-Seura ry
Tilaisuuden aluksi katsomme luontokuvia Polvijärveltä.  

Heinävedellä ja Outokummussa on upeita luonto- ja matkailukohteita. Miten voimme tiivistää yhteistyötä? 

OHJELMA 18.11.2021 klo 13-16
 

Heinäveden kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Maarika Kasonen VisitKarelian tervehdys, tj. Auli Kauppinen
Osallisuus ja yhteisöllisyys matkailussa, projektisuunnittelija Marja Tiittanen
Valamon vesillä, markkinointipäällikkö Jaana Nykänen
Heinäveden satamasta vesiretkeilykeskus, matkailusihteeri Leena Vlasoff
Pääskyvuoren uudet tuulet, tj. Sebastian Katter
Kermankosken lavan uusi kukoistus, toiminnanjohtaja Sari Turunen
Outokummun Vanha kaivos, tj. Ulla-Riitta Moilanen
Outokummun Vanhat talot, tuottaja Jaana Pajarinen
Heinävesi-runo, runoilija Veera Milja

HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTA

Hankkeen tärkein tavoite on matkailijamäärän kasvattaminen, joka luo pohjan myös yritystoiminnan kasvulle. Kasvu ei onnistu ilman uudistumista ja uutta yhteistyötä ja sen tulee tapahtua vastuullisesti, ympäristöhaitat minimoiden, paikallisia ihmisiä kuunnellen, paikallista kulttuuria arvostaen ja taloutta kestävästi hoitaen. 

MATKAILUILLAT
Illoissa pohditaan matkailun ajankohtaisia teemoja ja kohteiden kehittämistä, tilaisuudet ovat kaikille avoimiea. Matkailuillat järjestetään myös lähikunnissa.

MATKAILUSIVUSTO JA VERKKOKAUPPA
Tehdään matkailusivusto, jossa yhdistyvät kohde-esittelyt, yritysten palvelut, tapahtumat ja paikalliset ihmiset ja tarinat. Selvitetään tarve toimijoiden yhteiselle verkkokaupalle.

KYSELYT JA SELVITYKSET
Selvitetään matkailijamäärät ja -profiilit ja niiden kehitys Outokummussa ja lähikunnissa. Tehdään matkailijakyselyjä ja matkailutuloselvitys. Jaetaan toimijoille tietoa matkailun trendeistä ja ajankohtaisesta tutkimuksesta.

KOULUTUKSET
Matkailutoimijoille järjestetään koulutusta yhteismarkkinoinnista, sosiaalisesta mediasta ja vastuullisesta matkailusta. Koulutus edistää toimijoiden verkostoitumista.

SOMEKAMPANJAT
Tehdään kokeellisia somekampanjoita erilaisille kohderyhmille. Kannustetaan ja osallistetaan paikallisia ihmisiä ja yrityksiä tuottamaan sisältöä ja jakamaan sitä omille seuraajilleen.

TYÖRYHMÄT
Hankkeen työryhmissä kehittämisen kohteena ovat a) markkinointi b) Erä- ja luontokeskus c) Vanha kaivos d) matkailun toiminta- ja kehittämissuunnitelma. Ryhmissä on mukana yrittäjiä, yhdistyksiä ja kaupungin edustajia.

OPINTOMATKAT
Opintomatkat tehdään kiertoajeluina lähikunnissa, mukaan kutsutaan joka kunnan matkailutoimijat. Tavoitteena on verkostoitua ja tehdä tutuksi yrityksiä ja kohteita.

MOBIILIOPASTUKSET
Selvitetään tekniset vaatimukset Vanhan kaivoksen museotunnelin mobiiliopastuksille ja luodaan uusia tarinoita. Mobiiliopastusten tekemisestä vastaa Matkakumpu Oy.

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAT
Tehdään vastuullisen matkailun toiminta- ja kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on luoda matkailun kehittämiseen toimijoita yhdistävä ja  osallistava malli, joka mahdollistaa matkailun kestävän kasvun. 

Kuvagalleria työryhmistä ja tilaisuuksista

Yhteystiedot

Yhdistyksellä oli hankkeen toteutuksesta kumppanuussopimus Outokummun kaupungin omistaman matkailun markkinointi- ja kehittämisyhtiö Matkakumpu Oy:n kanssa ajalla 1.5.2021 - 30.6.2022. Hanketta rahoitti Pohjois-Karjalan maakuntaliitto AKKE-rahoituksen (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) kautta.

Marja Tiittanen, projektisuunnittelija, hankevastaava
puh. 050 598 3290

marja.tiittanen@outomatka.fi

Eija Karppanen, tiedottaja
puh. 044 976 0201

eija.karppanen@outomatka.fi