T

UUTEEN NOUSUUN - VASTUULLISEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE


Outokummun matkailussa alkaa uusi yhteistyön aika Outokummun Matkailijayhdistyksen Uuteen nousuun - Outokummun vastuullisen matkailun kehittämishankkeen myötä. Hankkeen tuloksena syntyy matkailutoimijoita yhdistävä ja osallistava vastuullisen matkailun kehittämis- ja toimintasuunnitelma. Hanke edistää matkailu- ja tapahtuma-alan toipumista koronan lyhyt- ja pitkäkestoisista vaikutuksista.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto AKKE-rahoituksen (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) kautta. Yhdistys toteuttaa hankkeen yhteistyössä Outokummun kaupungin omistaman matkailun markkinointi- ja kehittämisyhtiö Matkakumpu Oy:n kanssa ajalla 1.5.-31.12.2021. Hankkeen toimenpiteisiin kutsutaan mukaan kaikki matkailutoimijat (yritykset, yhdistykset, taiteen tekijät, käsityöläiset). 

HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTA

Hankkeen tärkein tavoite on matkailijamäärän kasvattaminen, joka luo pohjan myös yritystoiminnan kasvulle. Lähtökohtana on, että kasvu ei onnistu ilman uutta ja avointa yhteistyötä. Kasvun tulee tapahtua vastuullisesti, ympäristöhaitat minimoiden, paikallisia ihmisiä kuunnellen, paikallista kulttuuria arvostaen ja taloutta kestävästi hoitaen. 

MATKAILUILLAT
Illoissa pohditaan matkailun ajankohtaisia teemoja, kohteiden kehittämistä ja tehdään ryhmätöitä. Matkailuillat järjestetään myös lähikunnissa (Heinävesi, Liperi ja Polvijärvi).

MATKAILUSIVUSTO JA VERKKOKAUPPA
Tehdään matkailusivusto, jossa yhdistyvät kohde-esittelyt, yritysten palvelut, tapahtumat ja paikalliset ihmiset ja tarinat. Selvitetään tarve toimijoiden yhteiselle verkkokaupalle.

KYSELYT JA SELVITYKSET
Selvitetään matkailijamäärät ja -profiilit ja niiden kehitys matkailukohteissa ja yrityksissä Outokummussa ja lähikunnissa. Tehdään matkailijakyselyjä ja matkailutuloselvitys. Jaetaan toimijoille tietoa matkailun trendeistä ja ajankohtaisesta tutkimuksesta.

KOULUTUKSET
Matkailutoimijoille järjestetään koulutusta yhteismarkkinoinnista, sosiaalisesta mediasta ja vastuullisesta matkailusta. Koulutus edistää toimijoiden verkostoitumista.

SOMEKAMPANJAT
Tehdään kokeellisia somekampanjoita erilaisille kohderyhmille. Kannustetaan ja osallistetaan paikallisia ihmisiä ja yrityksiä tuottamaan sisältöä ja jakamaan sitä omille seuraajilleen.

TYÖRYHMÄT
Tavoitteiden tueksi perustetaan työryhmiä, joissa kehittämisen kohteena ovat a) markkinointi b) Erä- ja luontokeskus c) Vanha kaivos d) matkailun toiminta- ja kehittämissuunnitelma. Työryhmien lisäksi järjestetään työpajoja, joihin kutsutaan mukaan asiantuntijoita.

OPINTOMATKAT
Opintomatkat tehdään kiertoajeluina lähikunnissa. Mukaan kutsutaan myös lähikuntien matkailutoimijoita. Tavoitteena on verkostoitua ja tehdä tutuksi yrityksiä ja kohteita.

MOBIILIOPASTUKSET
Selvitetään tekniset vaatimukset Vanhan kaivoksen museotunnelin mobiiliopastuksille ja tehdään suunnitelma. Mobiiliopastuksen kehittämisestä vastaa Matkakumpu Oy.

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAT
Päivitetään Erä- ja luontokeskuksen käyttö- ja hoitosuunnitelma ja tehdään vastuullisen matkailun toiminta- ja kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on luoda läpinäkyvä ja osallistava toimintamalli, joka mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön ja matkailun kasvun. 

Yhteystiedot

Hankkeen toimisto:

Ravintola Metsähovi, Kummunkatu 14, 83500 Outokumpu

Henkilöstö:

Marja Tiittanen, projektisuunnittelija, hankevastaava
puh. 050 598 3290
marja.tiittanen@outomatka.fi

Eija Karppanen, tiedottaja
puh. 044 976 0201 Eija Karppanen, tiedottaja
eija.karppanen@outomatka.fi 

Matkakumpu Oy
044 7559 371 Ulla-Riitta Moilanen, toimitusjohtaja
ulla-riitta.moilanen@outokummunkaupunki.fi